Odlok o povečanju davka od premoženja v občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva