Sklep o sprejemu novih cen oglasov in zahval v glasilu Slamnik ter povišanju honorarjev za dopisnike

Predpisi, na katere predpis vpliva