Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Kolovec - Dolomit in ukrepih za zavarovanje voda

Predpisi, na katere predpis vpliva