Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 1998

Predpisi, na katere predpis vpliva