Št. 4 - 1998

5. 5. 1998 757
Odlok o zazidalnem načrtu območja V 5 Papirnica Količevo (Št. 4 - 1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 13.05.1998
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o zunanjem videzu naselij v občini Domžale (Št. 4 - 1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 06.05.1998
Tip objave: Odlok
Odlok o imenovanju ulice v Obrtno-industrijski coni Trzin (Št. 4 - 1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 06.05.1998
Tip objave: Odlok
Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 1998 (Št. 4 - 1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 05.05.1998
Tip objave: Odlok
Spremembe Statuta Občine Domžale (Št. 4 - 1998)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 06.05.1998
Konec veljavnosti: 17.06.1999
Tip objave: Statut