Odlok o načinu podeljevanja denarne pomoči ob naravnih in drugih nesrečah

Predpisi, na katere predpis vpliva