Odlok o postopkih prijave škode in denarni pomoči ob naravnih in drugih nesrečah

Predpisi, na katere predpis vpliva