Uradni popravek Odloka o zazidalnem načrtu območja D 18 TOKO

Predpisi, na katere predpis vpliva