Št. 7 - 2000

19. 7. 2000 853
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta otoka V 7 HELIOS KOLIČEVO (Št. 7 - 2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 27.07.2000
Konec veljavnosti: 17.04.2003
Tip objave: Odlok
Odlok o zazidalnem načrtu območja D 18 TOKO (Št. 7 - 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 03.08.2000
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembi Odloka o zelenih površinah na območju Občine Domžale (Št. 7 - 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 20.07.2000
Tip objave: Odlok
Odlok o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Domžale (Št. 7 - 2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 03.08.2000
Konec veljavnosti: 15.07.2004
Tip objave: Odlok
Uradni popravek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Roje (Št. 7 - 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinska uprava
Začetek veljavnosti: 19.07.2000
Tip objave: Drugo
Odlok o spremembah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Domžale za leto 2000 (Št. 7 - 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 20.07.2000
Tip objave: Odlok
Pravilnik o porabi in dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Domžale (Št. 7 - 2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 20.07.2000
Konec veljavnosti: 18.07.2001
Tip objave: Pravilnik
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Št. 7 - 2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Sklep o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Nadzornega odbora Občine Domžale (Št. 7 - 2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Nadzorni odbor
Konec veljavnosti: 07.06.2007
Tip objave: Sklep