Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje programov prireditev in drugih aktivnosti iz proračuna Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva