Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje programov prireditev in drugih aktivnosti iz proračuna Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva