Pravilnik o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva