Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za gradnjo Osnovne šole Dragomelj

Predpisi, na katere predpis vpliva