Uradni popravek objave Zaključnega računa Proračuna Občine Domžale za leto 2002

Predpisi, na katere predpis vpliva