Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za severni del območja V 10/2 Žito-jedro in vzhodni del območja V 10/3

Predpisi, na katere predpis vpliva