Št. 6 - 2008

26. 5. 2008 754
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Domžale (Št. 6 - 2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.05.2008
Začetek veljavnosti: 27.05.2008
Tip objave: Odlok
Sklep o izdaji soglasja k pogodbi o najemu prostorov za Vrtec Urša (Št. 6 - 2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.05.2008
Začetek veljavnosti: 21.05.2008
Tip objave: Sklep