Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega načrta za severni del območja V 10/2 Žito-jedro in vzhodni del območja V 10/3

Predpisi, na katere predpis vpliva