Odredba o določitvi cen pokopaliških storitev, pristojbin in najemnin za najem grobov

Predpisi, na katere predpis vpliva