Odredba o osnovnih standardih pogrebnih in pokopaliških storitev ter določitvi cen v občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva