Pravilnik o spremembah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin

Predpisi, na katere predpis vpliva