Sklep o imenovanju predstavnikov Sveta zavoda »Center za zaščito in reševanje Domžale«

Predpisi, na katere predpis vpliva