Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Domžale v Svet Kulturnega doma Franca Bernika Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva