Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja "Preserje ob Bistrici - jug"

Predpisi, na katere predpis vpliva