Št. 5 - 2019

26. 4. 2019 3189
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2018 (Št. 5 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.04.2019
Začetek veljavnosti: 27.04.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja "Preserje ob Bistrici - jug" (Št. 5 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.04.2019
Začetek veljavnosti: 11.05.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)
Odlok o denarnem prispevku za novorojence v občini Domžale (Št. 5 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.04.2019
Začetek veljavnosti: 11.05.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale (Št. 5 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.04.2019
Začetek veljavnosti: 11.05.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o sprejemu letnega izvedbenega programa kulture Občine Domžale za leto 2019 (Št. 5 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.04.2019
Začetek veljavnosti: 18.04.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o višini delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Domžale (Št. 5 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.04.2019
Začetek veljavnosti: 27.04.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o sprejemu programa dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2019 (Št. 5 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.04.2019
Začetek veljavnosti: 18.04.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadzorni odbor
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale (Št. 5 - 2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.04.2019
Začetek veljavnosti: 18.04.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo