Sklep o ustanovitvi novega NRP 13260 - pametna mesta in skupnosti

Predpisi, na katere predpis vpliva