Št. 10 - 2012

21. 9. 2012 719
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveni območji D1/2 in D1/4 – Domžale center (Št. 10 - 2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2012
Začetek veljavnosti: 06.10.2012
Konec veljavnosti: 11.10.2018
Tip objave: Odlok
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveni območji D1/2 in D1/4 – Domžale center (Št. 10 - 2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2012
Začetek veljavnosti: 06.10.2012
Konec veljavnosti: 11.10.2018
Tip objave: Odlok
Program opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveni območji D1/2 in D1/4 – Domžale center (Št. 10 - 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2012
Tip objave: Drugo
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012 (Št. 10 - 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.09.2012
Začetek veljavnosti: 22.09.2012
Tip objave: Odlok
Uradni popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012 (Št. 10 - 2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinska uprava
Datum sprejetja: 20.09.2012
Začetek veljavnosti: 21.09.2012
Tip objave: Drugo