Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveni območji D1/2 in D1/4 – Domžale center

Predpisi, na katere predpis vpliva