Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveni območji D1/2 in D1/4 – Domžale center

Predpisi, na katere predpis vpliva