Sklep o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Nadzornega odbora Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva