Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta otoka V 7 HELIOS KOLIČEVO

Predpisi, na katere predpis vpliva