Št. 5 - 1999

28. 5. 1999 751
Pravilnik o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči socialno ogroženim (Št. 5 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 12.06.1999
Konec veljavnosti: 28.03.2002
Tip objave: Pravilnik
Odlok o ustanovitvi Knjižnice Domžale (Št. 5 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Tip objave: Odlok
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale (Št. 5 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.04.1999
Tip objave: Odlok
Pravilnik o spremembah Pravilnika o ugodnem kreditiranju podjetništva in obrti ter ostalega zasebništva v občini Domžale (Št. 5 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 29.05.1999
Konec veljavnosti: 02.10.2002
Tip objave: Pravilnik
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Št. 5 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Domžale (Št. 5 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 29.05.1999
Konec veljavnosti: 12.06.2003
Tip objave: Odlok