Pravilnik o spremembah Pravilnika o ugodnem kreditiranju podjetništva in obrti ter ostalega zasebništva v občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva