Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za razvoj kmetijstva v občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva