Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za razvoj kmetij in kmetijskih dopolnilnih dejavnosti v občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva