Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Domžale – uradno prečiščeno besedilo

Predpisi, na katere predpis vpliva