Sklep o ustanovitvi Statutarno-pravne komisije

Predpisi, na katere predpis vpliva