Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva