Odlok o prazniku občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva