Odlok o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva