Št. 1 - 1997

10. 2. 1997 592
Odlok o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju občine Domžale (Št. 1 - 1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 11.02.1997
Tip objave: Odlok
Odlok o komunalnem nadzoru v občini Domžale (Št. 1 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 18.02.1997
Konec veljavnosti: 17.11.2000
Tip objave: Odlok
Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Domžale (Št. 1 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 18.02.1997
Konec veljavnosti: 08.02.2001
Tip objave: Odlok
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah funkcionarjev Občine Domžale (Št. 1 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Začetek veljavnosti: 23.01.1997
Konec veljavnosti: 11.02.1999
Tip objave: Pravilnik
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Št. 1 - 1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Št. 1 - 1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Statut Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir (Št. 1 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Svet krajevne skupnosti
Začetek veljavnosti: 18.02.1997
Konec veljavnosti: 10.11.2009
Tip objave: Statut
Statut Krajevne skupnosti Simona Jenka Domžale (Št. 1 - 1997)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Svet krajevne skupnosti
Začetek veljavnosti: 18.02.1997
Konec veljavnosti: 10.11.2009
Tip objave: Statut
Odlok o Uradnem vestniku Občine Domžale (Št. 1 - 1997)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 29.01.1997
Tip objave: Odlok