Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s plodno zemljo pri izvajanju gradbenih del na območju Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva