Statut Krajevne skupnosti Dob

Predpisi, na katere predpis vpliva