Odlok o dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih

Predpisi, na katere predpis vpliva