Odlok o krajevnih skupnostih

Predpisi, na katere predpis vpliva