Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za izobraževanje na področju obrti in podjetništva v občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva