Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za območje D 20 nad Športnim parkom

Predpisi, na katere predpis vpliva