Odlok o ureditvenem načrtu D 20 nad Športnim parkom

Predpisi, na katere predpis vpliva