Program opremljanja stavbnih zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture za območje D 20 nad Športnim parkom

Predpisi, na katere predpis vpliva