Program opremljanja območja Zazidalnega načrta D 12 Bistra

Predpisi, na katere predpis vpliva