Odlok o zazidalnem načrtu D 12 - BISTRA

Predpisi, na katere predpis vpliva